top of page

integritetspolicy

1. Introduktion

The Friendly Home AB, org. nr: 556961-1675, Box 69, 139 51 Värmdö, e-post: info@owncollection.se (”Own Collection”) erbjuder unika doftprodukter (”Produkterna”).

 

Denna Integritets- och personuppgiftspolicy (“Policyn”) förklarar Own Collections hantering av kunders personuppgifter när de kontaktar oss samt genomför köp, samt dessas rättigheter gällande deras personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR).

 

Own Collection uppmärksammar och är medvetna om att hanteringen av din integritet och dina personuppgifter är ett fortlöpande ansvar, varför denna Policy kommer att uppdateras när vår hantering av dina personuppgifter uppdateras. Du kommer att informeras om dessa ändringar via publicering på denna webbsite, e-post eller sms.

 

2. Våra principer

Vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din integritet genom att använda lämpliga tekniska säkerhetslösningar. Detta innebär att:

 

Vi kommer att säkerställa att vi har lämpliga och tillräckliga säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter, och

Vi kommer att säkerställa att varje utomstående samarbetspartner vi jobbar med, som behandlar dina personuppgifter, har lämpliga och tillräckliga säkerhetsåtgärder på plats.

Vi kommer att respektera din integritet. Du kommer endast att få marknadsföring (genom e-post, post, sms eller telefon) från oss.

Vi kommer att vara tydliga med när du själv kan välja vilka tjänster och utskick du vill ta del av; det finns exempelvis rutor som du kan klicka ur när du inte längre vill motta marknadsföring från oss eller våra samarbetspartners. I vissa situationer kan vi ändå komma att behöva skicka e-post eller sms till dig med information.

Vi kommer att vara tydliga med vilken information vi samlar in om dig samt hur vi använder den.

Vi kommer att använda personlig information endast för de ändamål de samlades in, och vi kommer att säkerställa att radering av informationen sker på ett säkert sätt.

 

3. Personuppgifter vi samlar in

 

Own Collection samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss eller genomför köp.

 

Om du kommunicerar med oss via e-post, post, eller någon annan form av kommunikation, kommer vi eventuellt att spara denna korrespondens samt innefattande information (såsom namn, e-postadress, kontaktinformation och all den personliga information som du tillhandahåller i meddelandet) och använda den för att svara på eller hantera ditt ärende.

 

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för fyra huvudsakliga skäl:

 

för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de produkter vi erbjuder,

för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer till våra kunder och användare, samt

för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsiter som stöds av reklam.

för att kunna leverera dina beställda produkter.

 

4. Dina rättigheter

Own Collection följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter,

Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen,

Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen,

Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära att vi lämnar över dina personuppgifter till annan organisation som ansvarar för att behandla dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.

Du kommer att få rimlig tillgång till dina personuppgifter utan extra kostnad, om du begär detta via info@owncollection.se. Om vi inte kan ge dig tillgång inom en rimlig tidsram kommer Own Collection att ge dig ett datum för när information kan tillhandahållas. Om sådan tillgång nekas, kommer Own Collection att förklara för dig varför den nekas.

 

Information om din rätt att invända enligt artikel 21 i GDPR (profilering, direktmarknadsföring)

 

1. Bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen

Du har rätt att när som helst invända, av skäl som är relaterade till din speciella situation, mot vår behandling av personuppgifter om dig som bygger på och artikel 6.1 (f) GDPR (behandling i syfte att skydda våra berättigade intressen), vilket inkluderar profilering baserade på dessa bestämmelser i den mening som avses i artikel 4.4 GDPR.

 

2. Om du gör in en invändning kommer vi inte att längre behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vår behandling sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att invända mot bearbetning av uppgifter för marknadsföring

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för direktmarknadsföring och telemarketing. Du har rätt att när som helst invända mot bearbetning av personliga uppgifter om dig själv för sådan marknadsföring, som inkluderar profilering i den utsträckning att den är relaterad till sådan direktmarknadsföring.

Om du motsätter dig bearbetning för direktmarknadsändamål kommer vi inte längre behandlar dina personuppgifter för sådana ändamål.

Om du väljer att motsätta dig behandling som innefattar profilering på dina personliga intressen och beteenden, eller avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbsiter och tjänster, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant.

Det finns inga formella krav för att göra invändningar, där det är möjligt använd vårt webbformulär eller hör av dig till oss på info@owncollection.se.

 

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick.

 

5. Bevarande av personuppgifter

Personuppgifter som hanteras av Own Collection kan lagras och behandlas i den region där du bor, i Sverige. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, eller så länge det krävs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data kan exempelvis vara:

 

Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla produkterna? Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra produkternas tekniska prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs- och bokfäringsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de flesta bevarandeperioder.

 

Är den personliga informationen av extra känsligt slag? I så fall används vanligen en kortare bevarandeperiod.

 

Barn:

Own Collection samlar inte medvetet personuppgifter från minderåriga under 18 år. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att följa barnens internetanvändning och att hjälpa till att tillämpa vår personuppgiftspolicy genom att instruera sina barn att aldrig lämna personuppgifter utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att en minderårig under 18 år har lämnat personuppgifter till oss, var vänlig maila oss på info@owncollection.se och vi kommer att sträva efter att ta bort den informationen från våra databaser.

 

6. Förändringar och uppdateringar av denna Policy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur Own Collection använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft i den utsträckning lagen kräver. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur Own Collection skyddar dina personuppgifter och din integritet.

 

7. Frågor, funderingar eller klagomål

Vill du ställa frågor eller har du kommentarer om vår Policy och våra säkerhetsmetoder, var vänlig kontakta oss på:

 

The Friendly Home Stockholm AB

c/o Own Collection

Box 69

139 51 Värmdö

 

info@owncollection.se

 

Vi hanterar ditt ärende skyndsamt och inom lagstadgade tider.

bottom of page