top of page

Allmänna villkor

Köpvillkor

2022-01-01


Kontaktuppgifter

Det är du som Köpare som ansvar för att kontaktuppgifter är riktiga. Felaktiga kontaktuppgifter som leder till att paket kommer i retur resulterar till en avgift för ej uthämtat paket. Kontrollera därför att du angett rätt kontaktuppgifter, det vill säga namn, adress, mobilnummer för sms-avisering och e-postadress för orderbekräftelsen. 


Orderbekräftelse
Efter att du genomfört ditt köp eller godkänt offert skickas en orderbekräftelse till din angivna e-postadress. Om du inte får någon så kan det bero på att du uppgivit fel e-postadress. Kontakta oss så kan vi kontrollera vad som hänt.

Original

Vid hjälp med så kallad private label förutsätter det att du som Köpare tillhandahåller oss tryckfärdigt original, både i eps- och pdf-format. Vid avvikande färger än svart och vitt kan även pantone-nummer att krävas. Om detta inte uppfylls kan eventuella kostnader tillkomma för orginalarbete.

När du skapar en produktdesign tar Köparen ansvar för riktigheten av den information som tillhandahålls och designens överensstämmelse med bestämmelserna, inklusive upphovsrättslagar, varumärkeslagar, mönsterlagar, officiellt språklag, reklamlag och lag om förbud mot otillbörliga affärsmetoder.

Köparen är förbjuden från följande på den individuella förpackningen av Produkterna:

 

1. Att använda tredje parts immateriella objekt i utvecklingen av designen av produkternas förpackning utan tillstånd från dessa tredje parter.

2. Ange information som kan skada företagets eller dess relaterade produkters och personers rykte.

3. Ange information som ger ett missvisande intryck om produktens egenskaper, dess ursprung eller dess koppling till en icke-närstående produktgrupp.

4. Tillhandahålla kränkande eller kränkande information.

5. Utge sig för att vara en annan person eller förvränga din identitet.

 

Produkterna

Om Köparen köper Produkten för vidareförsäljning är Köparen ansvarig för att upprätthålla produktens kvalitet och säkerhet. Däribland är kunden skyldig att ombesörja förvaring av Produkterna i enlighet med givna instruktioner så att Produkterna behåller sina egenskaper. Leverantören ansvarar inte för defekter i Produkterna som orsakas av att de lagras under olämpliga förhållanden eller under transport till tredje part. Köparen är förbjuden att göra ändringar i produktens sammansättning eller dess förpackning, om detta kan påverka produktens kvalitet, säkerhet eller reglerverk.

Pris

Alla produkter anges med pris exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer i efterhand.


Betalning sker mot faktura per 30 dagar och vi samarbetar med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt person- eller organisationsnummer. 

Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 12 procent per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Fakturan skickas separat och kan därför komma före eller efter leveransen.

 

Leverantören har rätt att med tiden justera priserna. Det är priset på respektive orderbekräftelsen som gäller. 

Ansvarsfrihet/ Produktinformation/ Färgåtergivning/ Mått
Leverantören försöker att vara så tydliga och ge så bra information som möjligt i produktinformationen. Det som kan skilja sig kan vara upplevd storlek eller färg. Läs igenom produktinformationen och se vad som står beskrivet angående storlek och mått så du slipper bli överraskad. Vi kan inte garantera att färgåtergivningen är exakt densamma på din bildskärm som i verkligheten.

Leverantören kan inte heller garantera att du upplever en doft på samma sätt som vi. Det är våra omdömen och kan skilja från person till person. Leverantören kan inte ansvara för överkänslighet eller allergi till följd av ingredienser i en produkt. Om du är överkänslig mot dofter rekommenderar vi inte att du använder doftljus eller andra doftprodukter. Om önskas kan vi skicka doftprover till självkostnadspris. Detta ska beställas innan godkänd offert. 

Vi reserverar oss för felskrivningar och kan inte ansvara för att produkter används med bristande omdöme eller för lite information.

Design & Go

Det är kundens ansvar att upprätthålla tillräckligt hög kvalité på original till etiketterna. Kunden har möjlighet i designverktygen att välja storlek och placering på etiketten. Dock är mått och placering ungefärlig. Leverantören har rätt att avrunda etiketten till närmsta möjliga storlek. Om kunden exempelvis väljer att etiketten ska vara 4,92 x 4,92 kan storleken bli 5 x 5 cm. Leverantören försöker att placera etiketten enligt kunds önskade placering, men kan även skilja sig något i placering. Om kunden har specifika krav på placering utanför designområdet ska Leverantören informeras i samband med beställning. 

 

Frakt

Vi använder oss av vår samarbetspartner DHL. I första hand fraktar vi direkt till dörren med företagsfrakt. Om frakt önskas till servicepoint, vänligen meddela oss vid orderhantering. Köparen står för frakt och debiteras i efterhand.

Kunden ansvarar för att tillhandahålla korrekta uppgifter för leveransändamål.

 

Möjligheten att hämta produkterna hos tillverkaren är möjligt och ska informeras till leverantören innan beställning av frakt är gjort. 

Trasiga varor/ fel varor
Om paketet ser helt ut och det trots detta är något som är trasigt i paketet eller om du fått fel vara så kontakta oss omedelbart, men senast inom fem dagar efter att du mottagit din beställning. Vid kontakt önskas även bild på felaktigheterna. 

Integritetspolicy
Då och då skickar vi nyhetsbrev till våra kunder eller de som har visat intresse för våra produkter på annat sätt. Det är lätt att avregistrera sig från vår mailinglista om du inte önskar fler utskick. För mer information om integritetspolicy, vänligen läs hela integritetspolicyn här.

 

Marknadsföring

Vid beställning av produkter ger Köparen medgivande att låta Leverantören använda produkterna till marknadsföring och kundexempel. Om det inte accepteras måste Leverantören informeras max 10 dagar efter beställning.

Force majeure 

Part är befriad från ansvar för brott orsakat av omständigheter utanför parts kontroll som försvårar leverans av Produkterna såsom exempelvis, men inte uttömmande, pandemi, epidemi, terroristhandlingar, brist på råvarumaterial, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller handling eller underlåtenhet från myndigheters sida eller handling eller underlåtenhet från någon som part inte uttryckligen åtagit sig ansvar för. Så snart sådan omständighet har undanröjts skall part fullfölja sina förpliktelser på sätt som anges i avtalet. För att befrias från ansvar enligt denna bestämmelse skall part utan dröjsmål underrätta den andra parten om sådan omständighet skriftligt.

 

Allmänna regler

Du samtycker till att dessa villkor utgör ett avtal mellan Köparen och Leverantören. Leverantören har rätt att när som helst ändra och förtydliga dessa villkor genom att publicera relevanta ändringar på webbplatsen och ange datum för de senaste ändringarna och om ändringarna enligt företagets uppfattning kan vara viktiga för dig genom att skicka ett e-post eller förbereda ett informationsmeddelande på webbplatsen. Alla ändringar som görs i dessa villkor träder i kraft omedelbart efter publicering. Om du inte samtycker till de ändringar som gjorts har du rätt att när som helst annullera de beställningar som lagts men ännu inte levererats. Företaget förbehåller sig rätten att avbryta eller återkalla alla rättigheter som beviljats ​​av dessa villkor. Ingenting i dessa villkor ska tolkas som ett partnerskap eller annan typ av gemensamt åtagande mellan Köparen och Leverantören.

Kontakta oss:
Du når oss enklast via e-post: info@owncollection.se

Own Collection Stockholm AB

Minos väg 9
134 44 Gustavsberg

Telefon: 08-508 935 00
E-post: info@owncollection.se
www.owncollection.se

Köpvillkor
Integitetspolicy

Integritetspolicy

2022-01-01

Introduktion

The Friendly Home AB, org. nr: 556961-1675, Box 69, 139 51 Värmdö, e-post: info@owncollection.se (”Own Collection”) erbjuder unika doftprodukter (”Produkterna”).

 

Denna Integritets- och personuppgiftspolicy (“Policyn”) förklarar Own Collections hantering av kunders personuppgifter när de kontaktar oss samt genomför köp, samt dessas rättigheter gällande deras personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR).

 

Own Collection uppmärksammar och är medvetna om att hanteringen av din integritet och dina personuppgifter är ett fortlöpande ansvar, varför denna Policy kommer att uppdateras när vår hantering av dina personuppgifter uppdateras. Du kommer att informeras om dessa ändringar via publicering på denna webbsite, e-post eller sms.

 

Våra principer

Vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din integritet genom att använda lämpliga tekniska säkerhetslösningar. Detta innebär att:

 

Vi kommer att säkerställa att vi har lämpliga och tillräckliga säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter, och

Vi kommer att säkerställa att varje utomstående samarbetspartner vi jobbar med, som behandlar dina personuppgifter, har lämpliga och tillräckliga säkerhetsåtgärder på plats.

Vi kommer att respektera din integritet. Du kommer endast att få marknadsföring (genom e-post, post, sms eller telefon) från oss.

Vi kommer att vara tydliga med när du själv kan välja vilka tjänster och utskick du vill ta del av; det finns exempelvis rutor som du kan klicka ur när du inte längre vill motta marknadsföring från oss eller våra samarbetspartners. I vissa situationer kan vi ändå komma att behöva skicka e-post eller sms till dig med information.

Vi kommer att vara tydliga med vilken information vi samlar in om dig samt hur vi använder den.

Vi kommer att använda personlig information endast för de ändamål de samlades in, och vi kommer att säkerställa att radering av informationen sker på ett säkert sätt.

 

Personuppgifter vi samlar in

Own Collection samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss eller genomför köp.

 

Om du kommunicerar med oss via e-post, post, eller någon annan form av kommunikation, kommer vi eventuellt att spara denna korrespondens samt innefattande information (såsom namn, e-postadress, kontaktinformation och all den personliga information som du tillhandahåller i meddelandet) och använda den för att svara på eller hantera ditt ärende.

 

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för fyra huvudsakliga skäl:

 

för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de produkter vi erbjuder,

för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer till våra kunder och användare, samt

för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsiter som stöds av reklam.

för att kunna leverera dina beställda produkter.

 

Dina rättigheter

Own Collection följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter,

Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen,

Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen,

Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära att vi lämnar över dina personuppgifter till annan organisation som ansvarar för att behandla dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.

Du kommer att få rimlig tillgång till dina personuppgifter utan extra kostnad, om du begär detta via info@owncollection.se. Om vi inte kan ge dig tillgång inom en rimlig tidsram kommer Own Collection att ge dig ett datum för när information kan tillhandahållas. Om sådan tillgång nekas, kommer Own Collection att förklara för dig varför den nekas.

 

Information om din rätt att invända enligt artikel 21 i GDPR (profilering, direktmarknadsföring)

 

1. Bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen

Du har rätt att när som helst invända, av skäl som är relaterade till din speciella situation, mot vår behandling av personuppgifter om dig som bygger på och artikel 6.1 (f) GDPR (behandling i syfte att skydda våra berättigade intressen), vilket inkluderar profilering baserade på dessa bestämmelser i den mening som avses i artikel 4.4 GDPR.

 

2. Om du gör in en invändning kommer vi inte att längre behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vår behandling sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att invända mot bearbetning av uppgifter för marknadsföring

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för direktmarknadsföring och telemarketing. Du har rätt att när som helst invända mot bearbetning av personliga uppgifter om dig själv för sådan marknadsföring, som inkluderar profilering i den utsträckning att den är relaterad till sådan direktmarknadsföring.

Om du motsätter dig bearbetning för direktmarknadsändamål kommer vi inte längre behandlar dina personuppgifter för sådana ändamål.

Om du väljer att motsätta dig behandling som innefattar profilering på dina personliga intressen och beteenden, eller avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbsiter och tjänster, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant.

Det finns inga formella krav för att göra invändningar, där det är möjligt använd vårt webbformulär eller hör av dig till oss på info@owncollection.se.

 

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick.

 

Bevarande av personuppgifter

Personuppgifter som hanteras av Own Collection kan lagras och behandlas i den region där du bor, i Sverige. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, eller så länge det krävs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data kan exempelvis vara:

 

Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla produkterna? Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra produkternas tekniska prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs- och bokfäringsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de flesta bevarandeperioder.

 

Är den personliga informationen av extra känsligt slag? I så fall används vanligen en kortare bevarandeperiod.

 

Barn:

Own Collection samlar inte medvetet personuppgifter från minderåriga under 18 år. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att följa barnens internetanvändning och att hjälpa till att tillämpa vår personuppgiftspolicy genom att instruera sina barn att aldrig lämna personuppgifter utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att en minderårig under 18 år har lämnat personuppgifter till oss, var vänlig maila oss på info@owncollection.se och vi kommer att sträva efter att ta bort den informationen från våra databaser.

 

Förändringar och uppdateringar av denna Policy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur Own Collection använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft i den utsträckning lagen kräver. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur Own Collection skyddar dina personuppgifter och din integritet.

 

Frågor, funderingar eller klagomål

Vill du ställa frågor eller har du kommentarer om vår Policy och våra säkerhetsmetoder, var vänlig kontakta oss på:

 

The Friendly Home Stockholm AB

c/o Own Collection

Box 69

139 51 Värmdö

 

info@owncollection.se

 

Vi hanterar ditt ärende skyndsamt och inom lagstadgade tider.

bottom of page